Tatjana Mavrenko

Tatjana Mavrenko

  • Programmu direktore Bakalaura studiju programma "Starptautiskās finanses" un Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses un Banku darbība"
  • Docente