Tatjana Mavrenko

Tatjana Mavrenko

  • Maģistra studiju programmas "Starptautiskās finanses un Banku darbība", bakalaura stud.progr. "Starptautiskās finanses" (angļu val.) direktore
  • Docente