Marta Kontiņa

Marta Kontiņa

  • Bakalaura un maģistra studiju progr. "Uzņēmējdarbības vadīšana", bakalaura studiju progr. "Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā" direktore