Lolita Jakubāne

Lolita Jakubāne

  • Pirmā līmeņa studiju programmas "Grāmatvedība un finanses", bakalaura un maģistra studiju programmu "Finanses", maģistra studiju programmas "Finanšu vadība" koordinatore