Lilita Sparāne

Lilita Sparāne

  • Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore