Līga Peiseniece

Līga Peiseniece

  • Bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadīšana (angļu v.)" direktora p.i.
  • Studiju prorektore
  • Asociētā profesore