Laima Čable

Laima Čable

  • Bakalaura un maģistra studiju programmu "Finanses", bak. stud.progr. "Risku vadība un apdrošināšana", maģ. stud.progr."Finanšu vadība" koordinatore