Jānis Strautmanis

Jānis Strautmanis

  • Vadībzinību katedras vadītājs
  • Asociētais profesors