Inga Uvarova

Inga Uvarova

  • Docente

Darba pieredze un izglītība

I.Uvarova Banku augstskolā lekcijas pasniedz kopš 2004.gada; sākot ar 2010.gadu – vēlēta lektora amatā.

Banku augstskolā I.Uvarova vada šādus studiju kursus:

  • Projektu vadīšana;
  • Inovatīvu projektu vadīšana;
  • Starptautisko projektu vadīšana un finansēšana;
  • Ievads biznesā;
  • Biznesa plāna izstrāde;
  • Biznesa riski.

I.Uvarovai ir vairāk kā 15 gadu pieredze vietējo un starptautisko projektu vadīšanā, kā arī ES atbalsta piesaistē un izmantošanā, kas iegūta, strādājot publiskā pārvaldē, komercbanku sektorā un privātā biznesā. I.Uvarova bijusi Eiropas Komisijas konsultants par ES atbalsta programmām starptautiskai sadarabībai ar austrumu kaimiņvalstīm ārpus ES robežas. Pēdējos 8 gadus Inga Uvarova darbojas savā privātā biznesā. I.Uvarova ir dibinājusi un vada uzņēmumu SIA „ArtSmart”, kas darbojas biznesa vadības un attīstības plānošanas konsultāciju jomā. I.Uvarova ir vadījusi Tukuma biznesa inkubatoru un arī šobrīd aktīvi darbojas kā mentors jaunajiem uzņēmējiem.

I.Uvarovai ir profesionālais maģistra grāds ekonomikā, iegūts Finanšu vadības specialitātē Banku augstskolā. Turpina doktorantūras studijas Biznesa vadības jomā.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

  • Baltiņa I., Uvarova I. “Gender Diversity in top management – better performance – case of Latvia”, Proceedings of the 2015 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” Jelgava, LLU ESAF, April 2015
  • Baltiņa I., Uvarova I., Zitmane M. „Rekomendācijas, lai līdzvērtīgi iesaistītu abu dzimumu pārstāvjus lielo uzņēmumu vadībā”, SIA Safege Baltija un SIA ArtSmart, Rīga, 2014
Lasīt vairāk Sakļaut