Gundars Daugulis

Gundars Daugulis

  • Maģistra studiju programmas "Starptautiskās finanses un Banku darbība", bakalaura stud.progr. "Starptautiskās finanses" koordinators