Elita Lielā

Elita Lielā

  • Bakalaura un maģistra studiju progr. "Uzņēmējdarbības vadīšana", bakalaura studiju progr. "Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā" direktore
  • Docente