Elīna Mieze

Elīna Mieze

  • Rektorāta referente
  • Maģistra studiju programmas "Kiberdrošības pārvaldība" koordinatore