Dzintra Atstāja

Dzintra Atstāja

 • Profesore
Pētnieciskā darba virziens

Biznesa vadība ilgtspējīgai attīstībai / Darba zinātniskā organizācija, tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība, videi draudzīga uzņēmējdarbība, droša un sakārtota darba vide, zaļā ekonomika, teritoriju attīstības plānošana.

Darba pieredze un izglītība

Dz.Atstāja ir Banku augstskolas profesore Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā, kā arī darbojas kā Latvijas Zinātņu padomes eksperte. D.Atstājai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze vadošos amatos; Banku augstskolā strādā kopš 2001.gada – izveidojusi un piecus gadus vadījusi augstskolas Karjeras centru, kā vieslektore vadījusi nodarbības un lekcijas Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Īrijā, Latvijā (ERASMUS studentiem), Somijā, Spānijā, Polijā, Portugālē, Turcijā u.c.

Banku augstskolā Dz.Atstāja vada šādus studiju kursus:

 • Ievads ekonomikā;
 • Mikroekonomika;
 • Ekonomika;
 • Vides pārvaldība, civilā un darba aizsardzība;
 • Environmental management, civil defenfe and labor protection;
 • Economics, environment and sustainable development.

Dz.Atstāja darbojas arī vairākās starptautiskajās un profesionālajās organizācijās:

 • Biznesa efektivitātes asociācijā (BEA), Banku augstskolas pārstāve;
 • Green Economics Institute, organizācijas biedre, grāmatu redaktore;
 • Korporatīvās sociālās atbildības (KAS) platforma Latvijā, eksperte un biedre;
 • Eiropas Komisijas Latvijas pārstāvniecība, Eiropas Savienības lietu eksperte;
 • Ifo World Economic Survey Expert Group, eksperte;
 • Latvijas Ekonomistu asociācija, dibinātāja un biedre;
 • SMART Civil Society Organisations, eksperte un biedre;
 • Jūrmalas latviešu biedrība, revidente un biedre;
 • Latvijas augstskolu profesoru asociācija, biedre;
 • The European Society for the History of Economic Thought (ESHET), biedre.

Dz.Atstāja ir ekonomikas doktors, ar iegūtu zinātnisko grādu vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.oec).

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

 

Monogrāfijas

 1. Natalija Cudecka-Purina, Dzintra Atstaja (2019)Landfill transition towards circular economy, case of Latvia, Scientific Monograph. The Green Economics Institute, Reading. UK ISBN 978-1-913354-03-9
 2. Atstaja, D. (2017) Latvian Experience and Results in the Education for Sustainable Development – in association with Baltic University Programme. Pathways to Global Sustainability: Strategies and Frame works/ Executive editors Dr. Priyanandan Reddy, Dr. Brahm Sharma ISBN: 978-81-931603-5-0 AIMS Publications, 2017 pp 9-19
 3. Atstaja, D. (2017) The economic efficiency of the measures of occupational safety and health. 75:614.8:334,716 Monograph «PROBLEMS OF CHEMMOTOLOGY. Theory and practice of rational use of traditional and alternative fuels & lubricants» Center of educational literature, Kyiv-2017 pp 395-401
 4. Baltaca, B., Strautmanis, J., Atstaja, D. (2016)SOCIAL RESPONSIBILITY EDUCATION IN THE BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (RIGA, LATVIA)”Social Responsibility Education Across Europe, A Comparative Approach
  Editors:Turker, Duygu, Altuntas, Ceren, Idowu, Samuel O. (Eds.) Springer International, Pages 71-90 DOI  1007/978-3-319-26716-6, ISBN 978-3-319-26714-2 ISSN 2196-7075 Publishing eBook ISBN 978-3-319-26716-6
 5. Livina A., Atstaja, D. (2015) „Understanding the Philosophy and Performance of Tourism and Leisure in Protected Areas for transition to a Green Economy”. Tourism in the Green Economy/Edited by Maharaj Vijay Reddy, Keith Wilkes. ISBN 978-0-415-70921-7 Routledge, pp 71-86, p366
 6. Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers and Agita Līviņa (2015) „National Approaches to Planning and Tourism in Latvia” / Planning for Tourism Towards a Sustainable Future/ Edited by Nigel D. Morpeth Leeds Beckett University, Leeds, UK and Hongliang Yan Leeds Beckett University, Leeds, UK ISBN-13: 978 1 78064 458 5 (pp 222-240) p316

 

Zinātniskie raksti

 1. Cudecka-Purina, N., Abele., L, Atstaja, D., Cudeckis, V. (2019) The Baltic countries towards the goals of waste framework directive Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, Volume 14, Number 14 pp102-109 DOI: 10.22616/j.landarchart.2019.14.10
 2. Cudecka-Purina, N., Atstaja, D., Vesere, R. (2019) “The Goals of Waste Framework Directive as Mechanism Securing Transition to Circular Economy”11th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth” pp 171-181 https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2019/Proceeding_of_Reports_2019__1_.pdf
 3. Uvarova, I., Atstaja, D., Vitola, A. (2019) “CIRCULAR ECONOMY DRIVEN INNOVATIONS WITHIN BUSINESS MODELS OF RURAL SMEs“ INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 24th -25th, 2019. 520-530
 4. Atstaja, D., Luksevica, L., Cudecka-Purina, N., Vesere, R., Susniene, R. (2019) “ANALYSIS AND ECONOMIC EVALUATION OF DEPOSIT REFUND SYSTEM” INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 24th -25th, 2019. 17-27
 5. Dambe, G., Atstaja, D. (2019) IZAICINĀJUMI UZ VĒRTĪBĀM BALSTĪTA KOMPETENČU MODEĻA IZVEIDĒ NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS PERSONĀLAM. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 24th -25th, 2019. 112-122
 6. Tambovceva, T., Dimante, D. and Atstaja, D. (2018) “Consumer behaviour change through education for sustainable development: case of Latvia”, J. Environmental Technology and Management, Vol.21 No.5/6, pp.238 – 252.
 7. Cudecka-Purina N., Atstaja D. (2018) “Implementation of circular economy based business model for landfill management companies”Journal of Business Management, 15 pp 60-76 DOI: https://doi.org/10.32025/RIS18010 https://www.riseba.lv/sites/default/files/2019-03/JBM_15_N.Cudecka-Purina_D.Atstaja_2018.pdf
 8. Dimante, D., Tambovceva, T., Atstāja, D. (2018) “DEVELOPMENT OF SHARING ECONOMY: ANALYSIS OF DIFFERENT COUNTRIES EXPERIENCE” 10th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth”: Riga, Latvia, May 10-12, 2018. Proceedings. Riga: University of Latvia, 2018, 835 p. pp123-133 ISBN 978-9934-18-344-7 https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bvef/konferences/evf_conf2018/Proceedings_2018.pdf
 9. Alida Zigmunde, Dzintra Atstāja (2018) Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta Komercijas (Tirdzniecības) nodaļa (1868-1919) un tās absolventu devums Latvijai –LZA Vēstis, pp 28-43 ISSN 1407-0081
 10. Dzintra Atstaja, Rozita Susniene, Marina Jarvis (2017). The Role of Economics in Education for Sustainable Development; The Baltic States’ Experience. International Journal of Economic Sciences, VI(2), pp. 1-29., 10.20472/ES.2017.6.2.001 http://iises.net/international-journal-of-economic-sciences/publication-detail-1267
 11. Cudecka-Purina N., Atstaja D. (2017) “Landfill-based industrial symbiosis as a tool for regional development enhancement” – Proceedings of 2017 International conference “New Challenges of Economic and Business Development” pp 450-459 https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bvef/konferences/evf_conf2017/Proceedings.pdf
 12. Gabrevics, L., Atstaja, D. (2017). Evaluation of financial benefits from implementing eco-friendly solutions in a company. Coimbra Business Review | ISCAC. VOL. 3, NO.1 Jun. 2017 pp 59-67
 13. Sapale, A., Atstaja, D. (2017) Analysis of the Cost and Benefits of Occupational Safety Measures: Case of State Emergency Medical Service of the Ministry of Health. Safety Technogenic Environment  De Gruyter Open Bogumiła Zuga 32A Str.01-811 Warsaw, Poland EBSCO pp 5-9 DOI: https://doi.org/10.1515/ste-2017-0001
 14. Atstaja, D., Susniene, R., Startiene, G., Gabrevics, L. (2017). Evolution from eco-friendly solutions implementation in a enterprise. Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science for rural development” No 44 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp21-28
 15. Jirgens, M., Atstaja, D. (2017). Development on environmental regulations and benefits on enterprises. Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science for rural development” No 44 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp248-255
 16. Cudečka-Puriņa, N., Atstāja, D. (2017). Assessment of business performance in waste landfills and shifting towards circular economy economic science for rural development Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science for rural development” No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp 30-39
 17. Dimante, D., Tambovceva, T. and Atstaja, D. (2016) ‘Raising environmental awareness through education’, J. Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, Vol. 26, No. 3, pp.259–272. ISSN 1560-4624. e-ISSN 1741-5055. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJCEELL.2016.078446
 18. Benders, J., Dimante, D., Atstaja, D. Tambovceva, T. (2016) “DEVELOPMENT OF BUSINESS EDUCATION FOR CIRCULAR ECONOMY IN LATVIA” New Challenges of Economic and Business Development – 2016 May 12–14, 2016, Riga, University of Latvia pp 168-179 ISBN 978-9934-18-140-5 http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf.

 

Lasīt vairāk Sakļaut