Dzintra Atstāja

Dzintra Atstāja

 • Profesore
Pētnieciskā darba virziens

Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy                                                                                                                                       LZP FLPP  lzp-2020/1-0062 Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim 2020-2023                                                   LZP FLPP lzp-2020/2-0317 COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku                                                                                                   Biznesa vadība ilgtspējīgai attīstībai / Darba zinātniskā organizācija, tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība, videi draudzīga uzņēmējdarbība, droša un sakārtota darba vide, zaļā ekonomika, teritoriju attīstības plānošana.                    

Darba pieredze un izglītība

Dz.Atstāja ir Banku augstskolas profesore Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā, kā arī darbojas kā Latvijas Zinātņu padomes eksperte. D.Atstājai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze vadošos amatos; Banku augstskolā strādā kopš 2001.gada – izveidojusi un piecus gadus vadījusi augstskolas Karjeras centru, kā vieslektore vadījusi nodarbības un lekcijas Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Īrijā, Latvijā (ERASMUS studentiem), Somijā, Spānijā, Polijā, Portugālē, Turcijā u.c.

Banku augstskolā Dz.Atstāja vada šādus studiju kursus:

 • Ievads ekonomikā;
 • Mikroekonomika;
 • Ekonomika;
 • Vides pārvaldība, civilā un darba aizsardzība;
 • Environmental management, civil defenfe and labor protection;
 • Economics, environment and sustainable development.

Dz.Atstāja darbojas arī vairākās starptautiskajās un profesionālajās organizācijās:

 • Biznesa efektivitātes asociācijā (BEA), Banku augstskolas pārstāve;
 • Green Economics Institute, organizācijas biedre, grāmatu redaktore;
 • Korporatīvās sociālās atbildības (KAS) platforma Latvijā, eksperte un biedre;
 • Eiropas Komisijas Latvijas pārstāvniecība, Eiropas Savienības lietu eksperte;
 • Ifo World Economic Survey Expert Group, eksperte;
 • Latvijas Ekonomistu asociācija, dibinātāja un biedre;
 • SMART Civil Society Organisations, eksperte un biedre;
 • Jūrmalas latviešu biedrība, revidente un biedre;
 • Latvijas augstskolu profesoru asociācija, biedre;
 • The European Society for the History of Economic Thought (ESHET), biedre.

Dz.Atstāja ir ekonomikas doktors, ar iegūtu zinātnisko grādu vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.oec).

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

Dzintras Atstājas profils Researchgate.net

Dzintras Atstājas profils Orcid.org

Dzintras Atstājas profils LinkedIn

Monogrāfija “Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development”

Lasīt vairāk Sakļaut