Diāna Auziņa

Diāna Auziņa

  • Bakalaura un maģistra studiju progr. "Uzņēmējdarbības vadīšana", bakalaura stud. progr. "Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā", "Risku vadība un apdrošināšana" koordinatore