Andris Fomins, Dr.oec.

Andris Fomins

  • Docents
  • Bakalaura studiju programmas "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas" un doktorantūras studiju programmas "Biznesa vadība" direktors

Darba pieredze un izglītība

A.Fomins Banku augstskolā strādā par docentu Finanšu katedrā, kā arī darbojas kā vēlēts Banku augstskolas Satversmes sapulces loceklis un Banku augstskolas Senāta loceklis.

Banku augstskolā A.Fomins vada šādus studiju kursus:

  • Banku darbības ārējās vides analīze;
  • Banku finanšu pakalpojumi;
  • Starptautiskās finanses un valūtas tirgus;
  • Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu fondi;
  • Banku vadība un risku pārvaldība;
  • Finanšu tirgi;
  • Investīciju politika.

A.Fominam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, tai skaitā 9 gadus strādājot Banku augstskolā. Darba gaitas Banku augstskolā A.Fomins uzsācis kā vieslektors, bet kopš 2013.gada kā ievēlēts Finanšu katedras docenta amatā. Iepriekš A.Fomins bijis docents SIA „Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola” un pasniedzējs Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

Savā profesionālajā karjerā A.Fomins 10 gadus vadījis A/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Ūnijas filiāli, vēlāk bijis SIA „Hipolīzings” valdes loceklis, kā arī VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Korporatīvo darījumu departamenta vecākais projektu vadītājs.
A.Fomins ekonomikas doktora zinātnisko grādu ieguvis Latvijas Universitātē, iepriekš iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

  • Fomins, A. (2004), Latvijas rūpniecības attīstības perspektīvas globālajā ekonomikā Development Perspectives of Latvian Industrial Sector in the Global Economy, Latvijas Universitātes raksti, 2004. 674. sēj. Vadības zinātne, 121.–127. lpp.
Lasīt vairāk Sakļaut