Pēc bakalaura studiju absolvēšanas, domājot par studijām maģistrantūrā un izvērtējot Latvijas augstskolu tirgū pieejamos piedāvājumus, secināju, ka man vispieņemamākā ir BA piedāvātā maģistra studiju programma „Finanses”. Studijas maģistrantūrā apvienoju gan ar darbu, gan ar ACCA (accociation of chartered and certified accountants) dalībnieka statusa iegūšanu.
Jāatzīst, ka studijas BA krietni padziļināja manu izpratni par latvisko terminoloģiju un Latvijas finanšu vidi. Papildus man bija vienreizēja iespēja satikt jaunus cilvēkus – studiju biedrus un pasniedzējus. Līdz ar to man izdevās sasniegt tieši to mērķi, ko biju uzstādījusi stājoties BA.
Studijas BA beidzu 2008. gadā, taču vienlaicīgi bija jāveic arī citi darbi. Tā kā nedrīkstēja iekavēt nevienu no tiem, nostiprināju savas laika vadības prasmes. Studijas BA maģistra studiju programmā „Finanses” man palīdzēja veiksmīgi nokārtot arī ACCA eksāmenus, jo 2009. gada maijā, pēc veiksmīgi nokārtotiem eksāmeniem, kļuvu par ACCA dalībnieku, turklāt, pēdējos eksāmenus nokārtoju sasniedzot Latvijā pirmo un pasaulē 83. labāko rezultātu. Dalība asociācijā kļuva par patiesi jauku dāvanu pēc mana dēla piedzimšanas.