Vēlos izmantot izdevību un pateikties visiem pasniedzējiem, kas man ir devuši zināšanas šajos četros Banku Augstskolā pavadītajos gados. It īpaši gribu uzsvērt dažu pasniedzēju devumu, kuru sniegtās zināšanas un prasmes man praktiski ir noderējušas dzīvē. Saku īpaši lielu paldies – Gaidai Petterei, Jānim Bokānam, Dainim Kriķim, Venerandai Grišānei, Sandrai Ozoliņai, Intai Ānei un Kristapam Lešinskim.
Sākotnēji finanses un ekonomika mani it nemaz nesaistīja, bet tad dažādu apstākļu sakritības dēļ nonācu Rīgas Uzņēmējdarbības kolēdžā un sāku studēt grāmatvedību. Iepatikās tik ļoti, ka uzreiz pēc koledžas absolvēšanas sāku meklēt iespēju izglītoties tālāk. Tā izvēlējos Banku Augstskolu.
Augstskolu absolvēju 2006.gadā un tajā brīdī strādāju kā pašnodarbināta persona, sniedzu grāmatvedības pakalpojumus. Kaut arī esmu beigusi finansistus, tomēr dzīvē viss ir sagrozījies tā, ka esmu pa pusei finansiste, pa pusei uzņēmēja. 2007.gada 31.janvārī nodibināju pati savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, jo viena pati kā pašnodarbināta persona vairs netiku galā ar darba apjomu.Laba sadarbība ir izveidojusies ar Banku Augstskolu jauno darbinieku piesaistē. Vienu brīdi no desmit uzņēmumā strādājošajiem bijām septiņi, kas absolvējuši Banku Augstskolu. Bieži vien darbinieki paliek strādāt, parādot labas prasmes un iemaņas mācību prakses laikā.
Šo četru gadu laikā ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, bet mīlestība pret darbu, ko darām ir ļāvusi mums izdzīvot.
Šobrīd uzņēmums apkalpo 25 uzņēmumus grāmatvedībā, un esam 5 darbinieki. Ekonomiskā krīze ir darījusi savu un bijām spiesti efektivizēt izkdienas darbu, samazinot strādājošo skaitu, iegulsdot līdzekļus grāmatvedības programmas pilnveidošanā. Grāmatvedības pakalpojumi ir viena no grāmatvedības radošākajām formām, jo klienti ir visdažādāko nozaru un uzņēmējdarbības formu pārstāvji, tādējādi liekot mums nemitīgi pilnveidoties un mācīties. Reti kur grāmatvedim ir jāsastopas reizē ar akcīzes preču kustību, kokmateriālu darījumiem un komandītsabiedrības grāmatvedības kārtošanu.
Ik pa laikam, protams, nāk prātā domas, ka algots darbs prasa mazāk stresa un atbildības, bet tajā pašā laikā milzīgu gandarījumu sniedz tas, ka es varu dot darbu citiem cilvēkiem. Ar prieku slēzam līgumus ar jauniem uzņēmējiem, jo katrs kurš uzsāk savu biznesu izdara labumu mūsu sabiedrībai un valstij, ar uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem ir ļoti patīkami strādāt.
Tāpēc es aicinu visus Banku Augstkolā studējošos un tos, kas vēl domā mācīties, mācieties nevis atzīmju, bet zināšanu dēļ un izmantojiet visu to, ko piedāvā Banku Augstskola. Ieguldiet laiku un līdzekļus savā zināšanu krāšanā, paralēli domājot, kā tās izmantosiet dzīvē.

Lai Jums veicas!