Kad biju maza, gribēju kļūt par skolotāju vai arī strādāt bankā. Nolēmu, ka strādājot par skolotāju diez vai pietiekami nopelnīšu, lai realizētu savus sapņus, tāpēc nolēmu sākt ar darbu bankā. Mērķi strādāt bankā sāku ar studijām Banku augstskolā 2000.gadā, kas kļuva par pamatu mana sapņa īstenošanai. Studiju gaitā ātri vien pārgāju no klātienes uz neklātienes nodaļu, jo uzskatīju, ka darba pieredze jāsāk veidot pēc iespējas ātrāk un tā ir jāapvieno ar studijām. Bakalaura grādu Biznesa vadībā ieguvu 2005.gadā, pēc tam arī sekoja Maģistra grāds Finansēs. Studiju laiku Banku augstskolā atceros, kā ļoti grūtu, bet tajā pašā laikā fantastiski skaistu laiku. Atceros, gan pārrunas ar sevi par iešanu/neiešanu uz lekcijām pēc garās darba dienas, gan arī labo sajūtu pārkāpjot Banku augstskolas slieksni. Profesionālie pasniedzēji, jautrie studiju biedri, un laikam jau pats galvenais – ticība, ka izglītība ir pamatu pamats Tavai Nākotnei, deva spēku un iedvesmu turpināt studijas.

Šobrīd jau 10 gadus strādāju Swedbank Grupā, risku vadības un analīzes jomā. Darbu Swedbank Grupā uzsāku mācoties Banku augstskolas Bakalaura programmas 2.kursā, kas deva iespēju teorētiskās zinašanas banku darbībā un finanšu vadībā apvienot ar praksi. Paplašinoties zināšanām, pakāpeniski pieauga atbildība. Tā no faktoringa darījumu analītiķes Latvijā esmu nokļuvusi līdz Swedbank Grupas Kredītportfeļa vadības daļas vadītājas amatam, kas ietver atbildību par Zviedrijas un Baltijas kredītportfeļiem Swedbank Grupas līmenī.

‘Spēcīgus un efektīvus līderus vada Nākotne, kuru tie vēlas. Un, vēl vairāk, visspēcīgākais līderis ir tas, kura nākotne ir cieši saistīta ar to, kas viņam ir svarīgs’ (Steve Radcliffe). Tāpēc studējiet un dariet to, kas Jums patiešām patīk un liekas svarīgs. Sāciet ar mazumiņu un nebaidieties sapņot lielus sapņus, tie parasti piepildās!