Šogad, 2010. gadā, pēc trīs gadu pārtraukuma, vispirms jau sev un pavisam nedaudz arī pārējiem pierādīju, ka tas, ko esi iesācis, ir jāpabeidz. Tas par studijām Banku augstskolas maģistrantūrā. Pieņemu, ka mērķtiecība, neatlaidība un nemitīgs izziņas process ir tas, kas spēlējis būtisku lomu manas darba dzīves attīstībā. Kad studiju 1. gadā Banku augstskolā vasarā uzsāk darbu SEB bankā kā praktikante Ogres filiālē, esmu piedzīvojusi lielisku iespēju diendienā būt kopā ar labākajiem finanšu speciālistiem mūsu valstī un nemitīgi mācīties no tā, ko viņi saka un dara. Mana pēdējā laika lielākā atziņa no Roberta Kiosaki puses ir tā, ka cilvēkam ir divas ausis un tikai viena mute. Lai arī mani ikdienas pienākumi korporatīvajā komunikācijā ir pati komunikācija pēc būtības, šī pieeja liek sevī meklēt pareizo ceļu, lai es neapaugu ar to, ko zinu, bet gūstu aizvien jaunus iespaidus no saviem kolēģiem un līdzcilvēkiem ieklausoties. Tas, ka man ir dota iespēja apgūt jaunus pienākumus un uzņemties atbildību, nodrošinājuši daudz un dažādi faktori – studiju laikā enerģijas ieguldīšana mācību procesā, mani studiju biedri, kas tagad aug līdz ar mani un ieņem nozīmīgas pozīcijas Latvijas lielākajos uzņēmumos, interese un atbildība par darbiem, kas man uzticēti, kripatiņa veiksmes un ļoti daudz darba stundu.