2011.gada februārī absolvēju maģistra studiju programmu “Starptautiskās finanses un banku darbība”.

Pašlaik esmu Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktora vietnieks. Manā pārziņā ir valsts budžeta izdevumu ikgadējā pārskatīšana, nozaru snieguma analīze, starptautiskā sadarbība un citi analītiskie procesi. Savā ikdienas darbā cieši sadarbojos ar daudznozaru ekspertu komandu, ģenerēju jaunas idejas un arvien uzlaboju publisko finanšu vadību.

Starptautiskā studiju programma sniedz būtisku pievienoto vērtību jaunu zināšanu iegūšanā, kā arī esošo iemaņu paplašināšanā. Kā svarīgāko programmas priekšrocību varu viennozīmīgi minēt Banku augstskolas sadarbību ar Šveices biznesa skolu, kas nodrošināja augstas klases profesionāļu un akadēmiķu piesaisti no visas pasaules, sniedzot absolūti jaunu un svaigu redzējumu uz studijās aplūkotajām akadēmiskajām un profesionālajām disciplīnām.

Duālās programmas īstenošana ievērojami paplašina un uzlabo angļu valodas zināšanas finanšu, biznesa terminoloģijā, kā arī šīm jomām tik specifisko viedokļa argumentāciju, kas kopumā pēc studiju programmas absolvēšanas sniedz neatsveramu atbalstu profesionālajā darbībā.

Esmu pārliecināts, ka maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” ir augstākās kvalitātes produkts, kas pašlaik ir pieejams Latvijā studējošajiem sevi un savus resursus cienošajiem profesionāļiem – topošajiem starptautiska līmeņa finansistiem un uzņēmējiem.

Lasīt vairāk

Vēlos izmantot izdevību un pateikties visiem pasniedzējiem, kas man ir devuši zināšanas šajos četros Banku Augstskolā pavadītajos gados. It īpaši gribu uzsvērt dažu pasniedzēju devumu, kuru sniegtās zināšanas un prasmes man praktiski ir noderējušas dzīvē. Saku īpaši lielu paldies – Gaidai Petterei, Jānim Bokānam, Dainim Kriķim, Venerandai Grišānei, Sandrai Ozoliņai, Intai Ānei un Kristapam Lešinskim.
Sākotnēji finanses un ekonomika mani it nemaz nesaistīja, bet tad dažādu apstākļu sakritības dēļ nonācu Rīgas Uzņēmējdarbības kolēdžā un sāku studēt grāmatvedību. Iepatikās tik ļoti, ka uzreiz pēc koledžas absolvēšanas sāku meklēt iespēju izglītoties tālāk. Tā izvēlējos Banku Augstskolu.
Augstskolu absolvēju 2006.gadā un tajā brīdī strādāju kā pašnodarbināta persona, sniedzu grāmatvedības pakalpojumus. Kaut arī esmu beigusi finansistus, tomēr dzīvē viss ir sagrozījies tā, ka esmu pa pusei finansiste, pa pusei uzņēmēja. 2007.gada 31.janvārī nodibināju pati savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, jo viena pati kā pašnodarbināta persona vairs netiku galā ar darba apjomu.Laba sadarbība ir izveidojusies ar Banku Augstskolu jauno darbinieku piesaistē. Vienu brīdi no desmit uzņēmumā strādājošajiem bijām septiņi, kas absolvējuši Banku Augstskolu. Bieži vien darbinieki paliek strādāt, parādot labas prasmes un iemaņas mācību prakses laikā.
Šo četru gadu laikā ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, bet mīlestība pret darbu, ko darām ir ļāvusi mums izdzīvot.
Šobrīd uzņēmums apkalpo 25 uzņēmumus grāmatvedībā, un esam 5 darbinieki. Ekonomiskā krīze ir darījusi savu un bijām spiesti efektivizēt izkdienas darbu, samazinot strādājošo skaitu, iegulsdot līdzekļus grāmatvedības programmas pilnveidošanā. Grāmatvedības pakalpojumi ir viena no grāmatvedības radošākajām formām, jo klienti ir visdažādāko nozaru un uzņēmējdarbības formu pārstāvji, tādējādi liekot mums nemitīgi pilnveidoties un mācīties. Reti kur grāmatvedim ir jāsastopas reizē ar akcīzes preču kustību, kokmateriālu darījumiem un komandītsabiedrības grāmatvedības kārtošanu.
Ik pa laikam, protams, nāk prātā domas, ka algots darbs prasa mazāk stresa un atbildības, bet tajā pašā laikā milzīgu gandarījumu sniedz tas, ka es varu dot darbu citiem cilvēkiem. Ar prieku slēzam līgumus ar jauniem uzņēmējiem, jo katrs kurš uzsāk savu biznesu izdara labumu mūsu sabiedrībai un valstij, ar uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem ir ļoti patīkami strādāt.
Tāpēc es aicinu visus Banku Augstkolā studējošos un tos, kas vēl domā mācīties, mācieties nevis atzīmju, bet zināšanu dēļ un izmantojiet visu to, ko piedāvā Banku Augstskola. Ieguldiet laiku un līdzekļus savā zināšanu krāšanā, paralēli domājot, kā tās izmantosiet dzīvē.

Lai Jums veicas!

Lasīt vairāk