Banku augstskolā norisinājās publiskā diskusija par Nacionālo attīstības plānu “Es, mēs un ekonomikas izrāviens”

05.02.2013.

Es, mēs un ekonomikas izrāviens

 

2013.gada 5.februārī Banku augstskolas absolventu asociācija studentiem, pasniedzējiem un absolventiem organizēja publisko lekciju/diskusiju par Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (NAP 2020). Ar prezentāciju uzstājās Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš.

Kā tika norādīts, tad NAP izstrādes procesā ir tikušas saņemtas vairāk kā 4000 idejas, savukārt jau par dokumenta projektu – vairāk ka 3000 priekšlikumi.

Ikviens klātesošais varēja pārliecināties,ka NAP skars ikvienu no mums, jo viens no tā prioritārajiem virzieniem, cilvēka drošumspēja, piemēram, ietekmēs izglītības un cilvēku fiziskās veselības jautājumus. Tautas saimniecības izaugsmes pritoritārais virziens noteiks eksportspējīgas ražošanas, uzņēmējdarbības vides un pētniecības jomu attīstību, savukārt izaugsmi atbalstošu teritoriju virziena ietvaros būs uzsvars uz reģionālo, tai skaitā uzņēmējdarbības, attīstību un pakalpojumu attīstību pašvaldībās.

Lekcijas ietvaros M.Krieviņš klātesošajiem sniedza vipusēju informāciju par NAP 2020 kā dokumenta nozīmi starp visiem plānošanas dokumentiem un aprakstīja arī tā uzbūvi un saturisko ietvaru. Tāpat tika atbildēts gan uz klātesošo, gan iepriekš iesūtītajiem jautājumiem par NAP 2020.

Banku augstskolas absolventu asociācija pateicas Mārtiņam Krieviņam par atsaucību un ļoti noderīgo zināšanu sniegšanu, kas katram arvien labāk ļāva saprast savu vietu un lomu NAP īstenošanā!

Ja vēlies saņemt lekcijas prezentāciju, raksti uz anete.baltina@ba.lv!

Informācija par NAP indikatīvajiem finanšu apjomiem ir pieejama šeit

 

Informāciju sagatavoja:

Anete Baltiņa
Prezidente
Banku augstskolas absolventu asociācija
E-pasts: anete.baltina@ba.lv
Tālr. +371 67709298

Saistītie notikumi