Banku darbība

Iegūstamā kvalifikācija

Banku speciālists

Studiju grafiks
Pilna laika
P O T C P S Sv
Nepilna laika
P O T C P S Sv
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

25.06.2019.

Studiju ilgums
Studiju maksa
Pilna laika

1480

EUR / gadā

Nepilna laika

960

EUR / gadā

Iestāšanās prasības

 • Programma tiek īstenota līdz 30.06.2017.
 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

Uzņemšanas noteikumi šeit.

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot banku speciālista profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus darbiniekus, kuri spēj komercbankās un citās kredītiestādēs sniegt kvalitatīvas konsultācijas un banku pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām internacionālā vidē.  

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Izpratne par aktuālām ekonomiskās attīstības likumsakarībām, orientēšanās finanšu vidē notiekošajos procesos;
 • Spēja izmantot iegūtās zināšanas, lai izskaidrotu banku pakalpojumu būtību;
 • Spēja izprast klienta vajadzības, prasme piedāvāt labākos risinājumus, naudas līdzekļu izvietošanā, kreditēšanā, attālināto norēķinu pakalpojumos;
 • Prasme noformēt banku norēķinus, spēja veikt klientu darbības padziļinātu izpēti;
 • Spēja analizēt un novērtēt bankas klientu kredītspēju;
 • Spēja komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē;
 • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanā.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Banku augstskolā tiek īstenota jau kopš 2006.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu jomas un banku sektora vadošie eksperti;
 • Studiju programmas saturā ietverti finanšu institūciju darbības starptautiskie aspekti. Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
 • Tiek nodrošināta prakse bankā vai citās finanšu institūcijās;
 • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt ārvalstīs studentu apmaiņas programmā. Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem.
 • Augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība, stabils augsti kvalificētu banku speciālistu pieprasījums Latvijas un globālajā banku sektorā;
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, kas apliecina banku speciālista kvalifikāciju, kā arī ļauj turpināt studijas bakalaura studiju trešajā kursā. 

Lasīt vairāk

Programmas absolventi ir kvalificēti banku speciālisti un īpaši labi orientējas e-finanšu tehnoloģijās;

Banku speciālisti ir īpaši sagatavoti darbam komercbankās un citās finanšu institūcijās gan Latvijā, gan starptautiskajā tirgū, lai sniegtu kvalitatīvas konsultācijas un banku pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Prakse:

16 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Nobeiguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Pamatstudiju programmu katalogs

Anda Ziemele

Programmas direktore

29170997