Lapas karteLoginE-pastsBibliotēka
Bankas augstskolas logo
LV       EN

AKREDITĀCIJAS

 

 

 

 

ERASMUS studijas Versija drukāšanai

 

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu iekļaušanos starptautiskajā apritē, kas ir būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, kā arī efektīvas konkurētspējas nodrošināšanā, studentiem tiek piedavātas studiju un prakses iespējas sadarbības partneru augstskolās un uzņēmumos ārzemēs. Augstskola turpina sadarbību ar ārvalstu partneriem ne tikai Eiropā, bet arī citos pasaules reģionos. Starptautisko partneru skaits ik gadu palielinās, apliecinot par augstskolas profesionalitāti un spēju funkcionēt konkurences apstākļos. Banku augstskola ir noslēgusi 129 starptautiskās sadarbības līgumus ar partneru augstskolām 36 valstīs. Sadarbība ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm sekmē augstskolas virzību uz internacionalizāciju un paver plašākas studiju iespējas BA studentiem, kā arī veicina augstskolas tēla starptautisku atpazīstamību, kas ir būtisks priekšnoteikums tās turpmākāi attīstībai. Augstskolai tā ir iespēja uzlabot savas profesionālās darbības kvalitāti, veicināt starptautisko sadarbību un valodu apguvi, kā arī iepazīt starpkultūru atšķirības.

Erasmus studijām un praksei sadarbības partneru augstskolās vai uzņēmumos ārzemēs var pieteikties gan pilna, gan nepilna laika studenti, kuri sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu un ir imatrikulēti Banku sugstskolas studējošo sarakstā.

Erasmus studiju ilgums viena akadēmiskā gada ietvaros, atbilstoši Erasmus vadlīnijām, var ilgt līdz 12 mēnešiem un nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem.

Konkurss uz Erasmus studijām/praksi katru gadu tiek izsludināts Banku augstskolas informatīvajā sistēmā (BAIS), divas reizes gadā:

- septembrī uz pavasara semetri;
- februārī uz rudens semetri.

Piesakoties konkursam uz Erasmus studijām, Starptautisko studiju daļā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Pieteikuma forma
 • Pases izmēra foto
 • CV angļu valodā (Europass forma)
 • Svešvalodas pasniedzēja rekomendācija -> veidlapa (izņemot studentus, kuri studē kādā no studiju programmām, kas tiek īstenotas angļu valodā)
 • Students var iesniegt valodas prasmes apliecinošus dokumentus (valodu kursu sertifikāti, starptautiski atzīti valodas eksāmenu rezultāti u.c.)

Apmaiņas studijām var pieteikties tikai uz tām Eiropas augstskolām, ar kurām Banku augstskola ir noslēgusi divpusējās sadarbības līgumu. Ar partneraugstskolu sarakstu variet iepazīties sadaļā Sadarbības augstskolas.

Piesakoties konkursam uz Erasmus praksi, Starptautisko studiju daļā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Pieteikuma forma
 • Pases izmēra foto
 • CV angļu valodā (Europass forma)
 • Motivācijas vēstule angļu valodā potenciālajam uzņēmumam (ja students piesakās praksei BA sadarbības uzņēmumā/organizācijā)
 • Ja students praksi vēlas veikt paša atrastā uzņēmumā/organizācijā ārvalstīs, jāiesniedz prakses devēja sagatavota vēstule (Letter of Intent), kas apliecina, ka uzņēmums  nodrošinās pilnvērtīgu Erasmus praksi
 • Ja ir, tad students var iesniegt valodas prasmes apliecinošus dokumentus (valodu kursu sertifikāti, starptautiski atzīti valodas eksāmenu rezultāti u.c.)

Studentam studiju laikā ir tiesības pretendēt vienu reizi uz Erasmus apmaiņas studijām un vienu reizi uz Erasmus praksi ārvalstīs!

Papildus informāciju par apmaiņas studijām Jums var sniegt:

 

Projektu vadītajā ārvalstu studentu piesaistes jautājumos

 Zane Zablovska

 

Tālrunis:  +371 67709278

E-pasts: zane.zablovska@ba.lv

     
Elmīra Gasanova
 

ERASMUS koordinatore

Elmīra Gasanova

  

Tālrunis: +371 67385799

E-pasts:elmira.gasanova@ba.lv

 

 

          

Eiro kalkulators

LVL
=
EUR

Pieteikties jaunumiem!


 LDDK    

    CEEMAN    

 

    

K.Valdemāra 161, Rīga, Latvija, LV - 1013
info@ba.lv

ĒKAS ENERĢIJAS SADALES EKRĀNS
     Lapas karteLoginE-pastsBibliotēka