SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”

Pieejamās prakses vietas:

Prakse. Atsevišķos gadījumos darbu pēc prakses.

Kāda virziena studenti no Banku augstskolas interesē uzņēmumu?

Finanšu, uzņēmējdarbības, banku zinību

Kādas prasības tiek izvirzītas Banku augstskolas studentiem?

Analītiskas spējas; latviešu, angļu valodas zināšanas; atbildība; centība; interese

Vai par praksi studentiem maksā? Vai ir paredzēta cita veida stimulēšana?

Kādas ir praktikantu iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru?

Atsevišķos gadījumos ir iespēja turpināt strādāt, ja praktikants pierāda savas spējas un atbilstību LGA darbības virzieniem

Vai uzņēmumā strādā Banku augstskolas absolventi, kādos departamentos un kādos amatos?

Klāvs Vasks – valdes priekšsēdētājs

Artūrs Karlsons – eksporta projektu vadītājs

Gerda Štokmane – iepriekš projektu vadītāja, šobrīd – komunikāciju speciāliste

Marita Zirne – Garantiju un mezanīna aizdevumu nodaļas vadītāja

Dārta Podiņa – iepriekš praksē biroja administratore, šobrīd projektu vadītāja

Jekaterina Zaiceva – projektu vadītāja.

Kā students var pieteikties praksei/ darbam?

lga@lga.lv