SIA „Ernst & Young Baltic”

Uzņēmuma nosaukums „Ernst & Young Baltic” SIA

Darbības veids

(norāde uz mājas lapu)

 

Konsultācijas, www.ey.com https://www.facebook.com/EYLatviaCareers

 

Uzņēmuma darbības veids, virzieni

 

Revīzija, vadības konsultācijas, nodokļu konsultācijas, finanšu un darījumu konsultācijas, grāmatvedības ārpakalpojumi

 

Uzņēmuma misija/vīzija/mērķi

 

EY ir vadošais revīzijas, nodokļu, darījumu un konsultāciju pakalpojumu sniedzējs pasaulē. Mūsu sniegtie vērtējumi un kvalitatīvie pakalpojumi vairo uzticību kapitāla tirgiem un ekonomikas attīstībai visā pasaulē. Mūsu vidū aug izcili savas jomas speciālisti, kuri kopīgiem spēkiem nodrošina visu mūsu klientiem sniegto solījumu izpildi. Tādējādi mēs sniedzam būtisku ieguldījumu sakārtotākas pasaules izveidē gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem un sabiedrībai kopumā.

 

Ko uzņēmums var piedāvāt Banku augstskolas studentiem (prakse/darbs/amati)

 

Prakses un darba iespējas.

Darba iespējas Revīzijas departamentā sākot no 2016. gada septembra.

Prakse Revīzijas departamentā (2017. gada janvāris- maijs)

Darba un prakses iespējas Grāmatvedības ārpakalpojumu departamentā un Vadības konsultāciju departamentā.

 

Kāda virziena studenti no Banku augstskolas interesē uzņēmumu?

 

Finanses, Uzņēmumu vadīšana
Kādos departamentos (nodaļās) varētu veikt praksi Banku augstskolas studenti?

Revīzijas, Vadības konsultāciju, Nodokļu konsultāciju, Grāmatvedības ārpakalpojumu departamentos.

 

 

 

Kādas prasības tiek izvirzītas Banku augstskolas studentiem?

Grāmatvedības zināšanas, analītiskā domāšana, komunikācijas prasmes, angļu valodas zināšanas

 

 

Vai par praksi studentiem maksā? Vai ir paredzēts cita veida  materiālā stimulēšana?

 

Apmaksāta prakse.

Kādas ir praktikantu iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru?

 

Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir iespēja uzsākt darbu konsultanta amatā pēc prakses beigšanas.

Vai uzņēmumā strādā Banku augstskolas absolventi, kādos departamentos un kādos amatos?

 

Jā, kopumā uzņēmumā strādā 32 Banku augstskolas absolventi visos EY departamentos.

3 praktikanti, 12 konsultanti, 10 vecākie konsultanti, 4 vadītāji, 2 vecākie vadītāji, 1 mārketinga koordinators

 

Kā students var pieteikties praksei/darbam?

Careers@lv.ey.com

www.ey.com/Careers

 

Kontakti

EY Latvia

Muitas iela 1A

Rīga, LV- 1010

Tālrunis: +371 6704 3801