Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds

Pieejamās prakses vietas:

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds var piedāvāt:

– stipendijas līdz $30 000 gadā praksei ASV uzņēmumos un individuāli piemeklētu prakses vietu, vai

– stipendijas līdz $25 000 gadā studijām labākajās ASV universitātēs.

Kāda virziena studenti no Banku augstskolas interesē uzņēmumu?

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds neizvirza nekādus nozaru ierobežojumus, tāpēc jebkurš Banku Augstskolas students vai absolvents ir tiesīgs piedalīties konkursos par prakses un studiju stipendijām.

Kādos departamentos (nodaļās) varētu veikt praksi Banku augstskolas studentiem?

BAFF Profesionālās Prakses Programmas dalībnieki parasti ieņem zemākā vai vidējā līmeņa amatus savās specialitātēs. Fonds rūpīgi seko līdzi, lai praktikanti iegūtu augstvērtīgas zināšanas un piedalītos projektos, kas atbilst praktikanta zināšanu un prasmju līmenim.

Kādas prasības tiek izvirzītas Banku augstskolas studentiem?

BAFF stipendijām aicināti pieteikties motivēti un mērķtiecīgi Banku augstskolas studenti ar labām sekmēm, skaidru nākotnes vīziju un labām angļu valodas zināšanām.

Vai par praksi studentiem maksā? Vai ir paredzēta cita veida stimulēšana?

Praktikanti saņem ikmēneša stipendijas maksājumus, ko nodrošina Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds. Šie maksājumi pilnībā sedz praktikantu dzīvesvietas, transporta un citus ikdienas tēriņus.

Kādas ir praktikantu iespējas turpināt strādāt uzņēmumā un veidot savu karjeru?

Viens no svarīgākajiem Fonda nosacījumiem paredz, ka pēc prakses vai studiju beigām stipendiju saņēmējiem jāatgriežas dzimtenē un vismaz divus gadus jāpavada šeit, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes Latvijā.

Vai uzņēmumā strādā Banku augstskolas absolventi, kādos departamentos un kādos amatos?

BAFF ir piešķīris prakses stipendiju vienam Banku Augstskolas absolventam, kas izgāja gadu ilgu praksi telekomunikāciju uzņēmumā Avaya, Maiami pilsētā.

Kā students var pieteikties praksei/ darbam?

Visplašākā informācija par pieteikšanos stipendiju konkursam, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa termiņiem pieejama BAFF mājas lapā.