Studentu zinātniskās konferences

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku auditoriju ar saviem atklājumiem. Šogad studentu pētniecisko darbu konference ” Ilgtspēja, efektivitāte un riski digitālajā laikmetā – 2017 ” norisinājas 17. maijā. Kopumā tika prezentēti 23 pētījumi, kuru tapšanā ir bijuši iesaistīti gandrīz 80 studenti. Konference norisinājās četrās sesijās veltot tās divām galvenajām tēmām “Finanšu vadības efektivitātes problēmas un risinājumi digitālajā laikmetā ” un “Ilgtspējas un efektivitātes kritiskie veiksmes faktori: procesu vadības, produktu un pakalpojumu attīstīšanas izaicinājumi privātajā un publiskajā sektorā“.

Šogad, pirmo reizi, tika veikts balsojums par interesantāko pētījumu. Kā labāko prezentāciju autori, kas balvā ieguva Dailes teātra biļetes,  tika atzīti Reinis Cinītis “Jauna biznesa modeļa izveide dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstītāju uzņēmumam “X” Vācijā” un Atis Ignatjevs “Privātstundu industrijas analīze” un lietšķā pētījuma “Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” autori Agnija Broka, Elvīra Dedele, Lauris Stasjuns.

Konferences rīkotāji cer nākamā gada konferencē uz tikpat lielu atsaucību, kā arī aicina visus lietišķajos pētījumos iesaistītos studentus jau tuvākajā laikā pārdomāt nākamā gada bakalaura darba tēmu, un lietderīgi izmantot lietišķā pētījuma veikšanā iegūto pieredzi, lai veicinātu nozares attīstību.

Konferences programma: šeit

Studentu zinātniskā konference programma 2016

Studentu zinātniskā konference programma 2015

Tēžu krājums 2015

Studentu zinātniskā konference programma 2014