Turpinās uzņemšana Banku augstskolā

20.07.2018.
1.līmenis:
Profesionālais bakalaurs:
Tev jāuzrāda šādi dokumenti:
  • Pase vai Identifikācijas apliecība
  • Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādas ir), kā arī starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumus apliecinošus dokumentus (sertifikātus).

Ar Biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu vari iepazīties šeit.

 

Profesionālais maģistrs:
Tev jāiesniedz šādi dokumenti:
  • reģistrācijas pieteikuma studijām oriģināls (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pases vai ID kartes kopija;
  • CV
  • kvīts par reģistrācijas samaksu (jāuzrāda).
DOKUMENTU IESNIEGŠANA KATRU DIENU
Banku augstskolas uzņemšanas komisijas darba laiks:
Darba dienās 9:00 – 18:00
26.jūlijā 09:00 – 20:00
02.augustā 09:00 – 20:00
09.augustā 09:00 – 20:00
16.augustā 09:00 – 20:00
23.augustā 09:00 – 20:00
30.augustā 09:00 – 20:00

Uzņemšanas komisijas sēdes 6.augustā, 16.augustā un 28.augustā, pēc tām reflektanti tiks aicināti uz līgumu parakstīšanu.

Konsultācijas par konkrētu studiju programmu var saņemt, rakstot studiju prorektorei liga.peiseniece@ba.lv

Banku augstskola studentiem piedāvā plašu atlaižu sistēmu, ar kuru vari iepazīties šeit.