Eva Rubīna

Eva Rubīna

  • Prorektora pētniecības un attīstības jautājumos referente;
  • 608. kabinets
  • Pirmdien 16:00 - 17:30