Dokumenti

Gada Pārskati

BA gada pārskats 2016

BA gada pārskats 2015

BA gada pārskats 2014

BA gada pārskats 2013

BA gada pārskats 2012

BA gada pārskats 2011

BA gada pārskats 2010

BA gada pārskats 2009

BA gada pārskats 2008

BA gada pārskats 2007

BA gada pārskats 2006

BA gada pārskats 2005

Lasīt vairāk Sakļaut

Pašnovērtējuma ziņojumi

Ar detalizētāku informāciju par Banku augstskolas īstenotajiem studiju virzieniem, tai skaitā studiju programmām, var iepazīties zemāk atrodamajos pašnovērtējuma ziņojumos, kas sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 63.punktu.

STUDIJU VIRZIENU pašnovērtējuma ziņojumi par 2016./2017. akadēmisko gadu:


STUDIJU VIRZIENU pašnovērtējuma ziņojumi par 2016. akadēmisko gadu:


STUDIJU VIRZIENU pašnovērtējuma ziņojumi par 2015. akadēmisko gadu:


 

1. līmeņa

Bakalaura

Doktorantūra

Maģistra

Lasīt vairāk Sakļaut

Citi dokumenti

Studiju virzienu akreditācijas lapas:


Vispārīgi dokumenti:

Banku augstskolas stratēģija un politikas:

 

Lasīt vairāk Sakļaut